مقایسه تطبیقی آراء حضرت آیت الله خامنه ای و سید قطب در مورد اقامه دین با تاکید بر تحلیل سیره نبوی

این موضوعات را نیز بررسی کنید: