به همت پژوهشکده باقرالعلوم علیه السلام کارگاه آموزش تجربه نگاری فرهنگی برگزار شد.

این موضوعات را نیز بررسی کنید: