کتاب حق المبین تالیف احمد بن محمد علی شاهرودی(م 1350ق ) در رد مدعیات علی محمد باب شیرازی(م 1266) و مدعیان پیروی از وی خصوصا میرزا حسینعلی نوری (بهاء الله) و ابوالفضل گلپایگانی صاحب فرائد است.

نویسنده تسلط کاملی بر منابع بابیان و بهائیان داشته و توانسته رد کامل و علمی بر این فرقه ضاله بنگارد. این کتاب بیشتر به  بن مایه های تاریخی و اعتقادی این دو فرقه ضاله و رد آنها پرداخته است.

این کتاب به زودی توسط انتشارات امیر کبیر به چاپ خواهد رسید.

منبع خبر :

گروه احیای آثار پژوهشکده علمی کاربردی باقر العلوم علیه السلام