قيس بن عاصم منقرى

قيس بن عاصم منقرى

قيس بن عاصم منقرى [1]

 

قيس بن عاصم بن سنان بن خالد بن منقر ،منقرى تميمى و كينه اش ابوعلى بود و بعضى ابوطلحه و ابوقبيصه نيز گفته اند ولى به ابوعلى مشهور بوده و مادرش، ام اسفر دختر خليفه بود. [2]

او در سال نهم هجرى با افراد طايفه ى بنى تميم نزد پيامبر(صلى الله عليه وآله) آمد [3] و چون مردى حليم و بردبار و عاقل بود; پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) درباره اش فرمود: «هذا سيد الوبر»; اين مرد، آقاى اشتر داران است. [4] بعد از مسلمان شدن، پيامبر(صلى الله عليه وآله) به او فرمان داد كه با آب آميخته با سدر خود را بشويد. [5] او شاعر زبردستى بود كه به او قمر نجد مى گفتند. [6] سایر محورهای این مقاله عبارتند از :

  1. قيس و زنده به گور كردن دختران
  2. قيس بن عاصم و شراب خوارى
  3. قيس و پند دادن رسول خدا(صلى الله عليه وآله) به او
  4. بردبارى قيس
  5. قيس از نظر ديگران
  6. وصيت قيس به فرزندان هنگام مرگ

 


[1]. محقق: ابوالحسن اسماعيلى

[2]. الاستيعاب ،ابن عبدالبر 3:1294 و اسد الغابه، ابن اثير 4 : 219.

[3]. الثقات، ابن حبان 3 : 338; الاستيعاب، ابن عبدالبر 3 : 1295; اسد الغابه، ابن اثير 4 : 219 و الاصابه، ابن حجر 5 : 367.

[4]. الطبقات الكبرى، ابن سعد 7 : 36; الاستيعاب، ابن عبدالبر 3 : 1295; الامالى، سيد مرتضى 1 : 72; المعجم الكبير، طبرانى 18 : 340; اسد الغابه، ابن اثير 2 : 235 و فتح البارى، ابن حجر 5 : 124.

[5]. الطبقات الكبرى، ابن سعد 7 : 36; المعجم الكبير، طبرانى 18 : 338 و الاصابه، ابن حجر 5 : 368.

[6]. الطبقات الكبرى، ابن سعد 7 : 37. جهت توضیح بیشتر رک :جلد هفتم دائره المعارف صحابه پیامبر اعظم(صلی الله علیه و آله)

Powered by TayaCMS