عامر بن عبدالله بن جراح

عامر بن عبدالله بن جراح

عامر بن عبدالله بن جراح [1]

نام و نسب او عامر بن عبدالله بن جراح و مادرش اميمه، دختر غنم بن جابر است. كنيه او ابوعبيده بود و يزيد و عمير كه مادرشان هند، دختر جابر بن وهب بود، فرزندان ابوعبيده بودند كه در كودكى درگذشتند و فرزندى براى ابوعبيده باقى نماند. [2] او از كسانى بود كه به حبشه هجرت كرد. [3] و در جنگ هاى پيامبر(صلى الله عليه وآله) چون احد [4] ، بنى قريظه [5] ، حديبيه [6] ، بدر [7] و... حضور داشته و فرماندهى برخى از سرايا همچون ذى القصه و سيف البحر به عهده وى بوده است. پيامبر(صلى الله عليه وآله) بين ابوعبيده و سعد بن معاذ، پيمان اخوت برقرار ساخت. [8] سایر محورهای این مقاله عبارتند از:

  1. سريه ابو عبيده جراح به سوى سيف البحر
  2. سريه ابوعبيده به ذى القصه
  3. ابو عبيده در جنگ ذات السلاسل
  4. ابوعبيده در توطئه رم دادن شتر پيامبر(صلى الله عليه وآله)
  5. نقش ابو عبيده در سقيفه
  6. ابوعبيده و ماجراى بيعت گرفتن از اميرالمومنين(عليه السلام)
  7. سرانجام ابوعبیده [9]

[1]. محقق و نویسنده: فرهاد علیزاده

[2]. الطبقات الكبرى،ابن سعد 3 : 312.

[3]. السيرة النبويه، ابن هشام 1 : 329.

[4]. المغازى، واقدى 1 : 240.

[5]. المغازى، واقدى 2 : 498.

[6]. المغازى، واقدى 2 : 606.

[7]. السيرة النبويه، ابن هشام 1 : 685.

[8]. السيرة النبويه، ابن هشام 1 : 505 و البداية و النهايه، ابن كثير 3 : 227.

[9]. جهت توضیح بیشتر رک: جلد ششم دائره المعارف صحابه

Powered by TayaCMS