شيبة بن عثمان

شيبة بن عثمان

شيبة بن عثمان [1]

نام و نسب او شيبة بن عثمان بن ابى طلحة بن عبد العزّى بن عثمان بن عبدالدار بن قصىّ و مادرش، امّ جميل، دختر عمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبدالدار بن قصىّ است. شيبه همراه قريش به جنگ هوازن كه در حنين اتفاق افتاد، رفت و در همان جا اسلام آورد. [2] پدرش، عثمان بن ابى طلحه، در روز احد به دست علىعلیه السلام كشته شد. او در جنگ حنين در حالى كه همراه رسول اكرم صلی الله علیه وآله وسلم در جنگ حنين حركت مى كرد، تصميم گرفت آن حضرت را بكشد ولى موفق نشد و پيامبر اكرم صلی الله علیه وآله وسلم كليد خانه خدا را به او داد و به او فرمود: «كسى نبايد اين كليد را از تو بگيرد.» [3] سایر محورهای این مقاله که محقق محترم آن را مورد بررسی قرار داده اند عبارتند از:

  1. شيبه و كليد دارى خانه كعبه
  2. شيبه و حمله سپاه ابرهه
  3. شيبه و درگيرى قبايل خزاعه و كنانه
  4. شيبه و كشتن پيامبرصلی الله علیه وآله وسلم در جنگ حنين!
  5. شيبه و اقامت نماز براى حجاج
  6. شيبه و مخالفت با عمر
  7. شيبه; حاكم بسر در مكه
  8. سر انجام شيبه [4]

 


[1]. نویسنده : محمد ایوب کاظمی

[2]. الطبقات الكبرى، ابن سعد 11: 556.

[3]. اسدالغابه، ابن اثير 3: 8.

[4]. جهت توضیح بیشتر رک:جلد پنجم دائره المعارف صحابه پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم .

Powered by TayaCMS