بن عَوف نَصرى

بن عَوف نَصرى

 مالك بن عَوف نَصرى [1]

او از قبيله ى هوازن بود كه در جنگ حنين فرمانده ى لشكر بود و با پيامبر(صلى الله عليه وآله) جنگيد و پس از آنكه پيامبر اسلام(صلى الله عليه وآله) پيروز شد، او به طائف فرار كرد، ولى با شنيدن وعده ى بخشش پيامبر (صلى الله عليه وآله) برگشت و مسلمان شد و رسول خدا(صلى الله عليه وآله) رياست قبيله اش را به او سپرد و صد شتر از غنائم حنين را نيز به وى بخشيد. [2] سایر محورهای این مقاله عبارتند از :

  1. مالك بن عوف و جنگ حنين
  2. اسلام آوردن مالك بن عوف

[1]. محقق: فرهاد عليزاده.

[2]. الاستيعاب، ابن عبدالبر 3 : 1357 و اسدالغابه، ابن اثير 2 : 67ـ 266. جهت توضیح بیشتر رک :جلد هفتم دائره المعارف صحابه پیامبر اعظم(صلی الله علیه و آله)

Powered by TayaCMS