ابوهريره ى دوسى

ابوهريره ى دوسى

ابوهريره ى دوسى [1]

ابوهريره ى دوسى:

يكى از صحابه و همراهان رسول خدا(صلى الله عليه وآله) ابوهريره ى دوسى از قبيله ى اشعرى ها است كه به نقل حديث فراوان از پيامبر اسلام(صلى الله عليه وآله) مشهور مى باشد. [2] او در نقل حديث، حتى احاديث ساختگى، به حدّى زياده روى مى كرد كه عمر بن خطاب او را از نقل حديث ممنوع ساخت [3] و عايشه و عثمان و اميرالمؤمنين(عليه السلام) نيز به او اعتراض كردند. [4] درباره ى نام ابوهريره و نام پدرش به اندازه اى اختلاف است كه در نام هيچ يك از صحابه ى رسول خدا(صلى الله عليه وآله) چنين اختلافى وجود ندارد، زيرا درباره ى نام وى بيست احتمال ذكر شده است; مانند: عبد شمس، عبد تيم، عبد غنم، عبد العزى، عبيد، سكين، عمرو، عمير، بربر، يزيد، سعد، سعيد و... . هم چنين درباره ى نام پدرش پانزده اسم گفته شده است، مانند: عائذ، عامر، عمرو، عمير، غنم، دوقه، هانى، مل و... . نقل شده است . [5]

سایر محورهای مقاله:

 1. اسلام آوردن ابوهريره
 2. علت دير مسلمان شدن ابوهريره
 3. ابوهريره و دعاى پيغمبر(صلى الله عليه وآله)
 4. ابوهريره و جعل كردن حديث
 5. ابوهريره و ترس او
 6. ابوهريره و شكم پرستى
 7. علل فرستادن ابوهريره به بحرين
 8. ابوهريره و حكومت بحرين
 9. ابوهريره و عثمان
 10. ابوهريره و اميرالمؤمنين(عليه السلام)
 11. ابوهريره و معاويه
 12. گفتار دانشمندان درباره ى ابوهريره
 13. ابوهريره و زمان مرگ

[1]. محقق: جعفر جوان هوشیار.

[2]. تاريخ مدينة دمشق، ابن عساكر 67 : 312.

[3]. البداية و النهايه، ابن كثير 8 : 106.

[4]. شيخ المضيره، محمود أبوريه : 133.

[5]. الاستيعاب، ابن عبدالبر 4 : 70 ـ 1768; تاريخ مدينة دمشق، ابن عساكر 67 : 312 و البداية و النهايه، ابن كثير 8 : 103. ادامه مقاله در جلد سوم دایره المعارف صحابه

Powered by TayaCMS