ابوالعاص بن الربيع

ابوالعاص بن الربيع

ابوالعاص بن الربيع [1]

 

ابوالعاص بن الربيع:

نامش ابوالعاص بن الربيع بن عبدالعزى بن عبدشمس القرشى العبشمى است، گرچه درباره ى اسم او اختلاف است و درباره ى او مهشم، هشيم [2] ، قاسم، مقسم [3] ، ياسر، ياسم [4] ، زبير [5] و لقيط ذكر شده و بيشتر مورخان او را لقيط ناميده اند. [6] گفته شده منظور از اين اسم، پدر و يا عمويش مى باشد. [7] كنيه ى او در برخى كتاب هاى رجال، همچون رجال كشى، مختلف ذكر شده است. امين عاملى روايتى از رجال كشى آورده است كه به اسم پدر او اشاره مى كند; از عبدالله بن سنان شنيده شده است كه امام صادق(عليه السلام) فرمود: «با اميرالمؤمنين(عليه السلام)پنج نفر از قريش بودند كه پنجمين ايشان ابن ابى العاص بن ابى ربيعه بود و ابوالربيع، داماد پيامبر(صلى الله عليه وآله) بوده است. [8] اما امين عاملى به نقد اين نظر پرداخته و همان كنيه ى ابوالعاص (طبق نقل هاى مختلف) را تأييد كرده و ذكر كنيه ى ابوالربيع بودن را به اشتباه كشّى يا كاتبان نسخه ى او مى داند و مى گويد: در اصل ابن الربيع بوده و به اشتباه به ابوالربيع تبديل شده است. [9]

 

ادامه محورهای مقاله:

 

  1. اسير شدن ابوالعاص
  2. ابوالعاص و دامادى پيامبر(صلى الله عليه وآله)
  3. جدايى ابوالعاص از زينب
  4. اسلام آوردن ابوالعاص
  5. ازدواج دوباره ى ابوالعاص با زينب
  6. ابوالعاص  و زمان مرگ

[1]. محقق: فاطمه عادلی.

[2]. اسد الغابة، ابن اثير 5 : 185; الاصابه، ابن حجر 7 : 206 و تاريخ مدينة دمشق، ابن عساكر 67 : 3.

[3]. تاريخ مدينة دمشق، همان : 7 ـ 6 و قاموس الرجال، شوشترى 11 : 614.

[4]. الاصابه، ابن حجر 7 : 206; ريحانة الادب، مدرس تبريزى 7 : 176 وأعيان الشيعة، امين عاملى 2 : 371.

[5]. الاصابه، ابن حجر 7:206.

[6]. الاستيعاب، ابن عبدالبر 4 : 1701; اسدالغابه، ابن اثير 5 : 185 و الاصابه، ابن حجر 7:206.

[7]. الاستيعاب، ابن عبدالبر4:1701.

[8].أعيان الشيعة، امين عاملى 7 : 142.

[9]. ريحانة الادب، مدرس تبريزى 7 : 177. ادامه مقاله جلد سوم دایره المعارف صحابه

Powered by TayaCMS