نود و هفتمین جلسه گروه فقه و حقوق دانشنامه پیامبر اعظم(ص) در پژوهشکده باقرالعلوم(ع) برگزار شد

روابط عمومی پژوهشکده باقرالعلوم(ع) ـ نود و هفتمین جلسه گروه فقه و حقوق دانشنامه پیامبر اعظم(ص) با حضور اعضای شورای علمی گروه در پژوهشکده باقرالعلوم(ع) برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده باقرالعلوم(ع): نود و هفتمین جلسه گروه فقه و حقوق دانشنامه پیامبر اعظم(ص) با هدف غنای محتوای علمی مقالات با حضور اعضای شورای علمی گروه: حجج اسلام ابراهیم بهشتی دامغانی، عباس کوثری، سیدجعفر صاقی فدکی و فرج اله میرعرب در دفتر دانشنامه برگزار شد.

در این جلسه بررسی محتوایی مقاله «بیع فضولی» تألیف ابراهیم بهشتی دامغانی در دستور کار قرار گرفت.

این مقاله درباره «بیع فضولی» که به معنای خرید و فروش مال غیر است، بدون آن که وکالت یا ولایت داشته باشد.

صحت و فساد بیع فضولی از زمان قدماء مطرح بوده و گفته اند: اگر مالک بیع فضولی را اجازه نکند آن بیع باطل است و چنانچه اجازه کند در صحت و بطلان آن نظرات مختلفی است.

اعضاء شورای علمی با طرح نقطه نظرات علمی و بررسی نقاط قوت و ضعف ساختاری و محتوایی طرح مقالات، پیشنهادات اصلاحی خویش را ارائه کردند.

در نهایت مقرر شد که اصلاحات موردنیاز با ارجاع مقاله به مؤلف توسط وی صورت پذیرد.