برگزاری همایش بررسی وضعیت کنونی وهابیت و سلفیه در جهان اسلام

این موضوعات را نیز بررسی کنید: