دوره "تربیت مبلغ دفاتر خانه سبز" با همکاری پژوهشکده باقرالعلوم علیه السلام برگزار شد.

این موضوعات را نیز بررسی کنید: