به همت پژوهشکده باقرالعلوم (ع): نشست نقد پیش از چاپ کتاب "احکام بانوان" برگزار شد.

این موضوعات را نیز بررسی کنید: