اولین شماره فصلنامه علمی تخصصی پژوهش نامه تربیت تبلیغی منتشر شد

اولین شماره فصلنامه علمی تخصصی پژوهش نامه تربیت تبلیغی منتشر شد

روابط عمومی پژوهشکده باقرالعلوم(علیه السلام) -  شماره اول فصلنامه علمی تخصصی پژوهش نامه تربیت تبلیغی (پس از انتشار دو پیش شماره) به همت پژوهشکده باقرالعلوم(ع) با سر دبیری امید نیک داد و مدیر مسئولی دکتر حسین قشقایی منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده باقرالعلوم(علیه السلام)؛ امید نیکداد سردبیر این مجله گفت: در سر پژوهه این فصلنامه که توسط اینجانب نوشته شده است به مباحتی همچون تعریف تربیت دینی، اصول و فضاهای مورد نیاز برای تربیت دینی کودک پرداخته شده است.

وی با اشاره به عناوین این شماره خاطرنشان کرد: مقاله "بررسی شیوه های کاربردی سازی امر به معروف و نهی از منکر در تعلیم و تربیت دانش آموزان" نوشته شده توسط آقایان دکتر علی نقی فقیهی و حسن نجفی است. از نتایج این پژوهش می توان به این مطلب اشاره کرد که نهادینه شدن و اشاعة امر به معروف و نهی از منکر در تعلیم و تربیت، مستلزم شناخت کامل مصادیق معروف و منکر، شرایط و مراتب آنها و از همه مهم تر گزینش روش های مناسب با توجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و روانی دانش آموزان است. همچنین برترین روش، تلفیق روش های مستقیم و غیرمستقیم است که باید توسط دست اندرکاران نظام آموزشی، طی فرایند طراحی، تدوین و اجرای برنامه های درسی اتخاذ شده تا برون داده های نظام تربیتی طبق ضوابط الهی تربیت شوند.

این مدیر پژوهشی افزود: "تربیت تحقیقی، روشی موثّر در تبلیغ دینی"، دومین مقاله این شماره، توسط رحیم دهقان سیمکانی نوشته شده است. هنگامی که می خواهیم فردی را برای قبول حقیقت آماده سازیم، باید با کاوش در اعماق وجودیش، ریشه های آن را بیدار کنیم. برای این امر باید تربیت و شیوۀ تربیتی حاکم بر جامعه ای که فرد در آن زندگی می کند را بازنگری کرده و با دوری گزیدن از تربیت های تلقینی و تحمیلی، شیوه ای در پیش گیریم که اعماق وجودی فرد را با حقیقت مرتبط سازد. شیوۀ پیشنهاد شده جهت تربیتِ موثر در این مقاله، شیوۀ تربیت تحقیقی است. این مقاله ضمن تبیین دو شیوۀ تربیت تلقینی و تحقیقی، بهترین شیوة تبلیغ دینی را تربیت تحقیقی دانسته و معتقد است که تربیتِ مورد لحاظ در حوزۀ تبلیغ، باید از سنخ تربیت فعّال و نه منفعل باشد که از طریق تربیت تحقیقی محقَق می شود.

نیکداد اظهار داشت: سرکار خانم مینا خلیلی فر و آقایان دکتر سلطانعلی کاظمی و دکتر حجت ا... جاویدی مقاله دیگر این شماره با عنوان "مطالعه تأثیر سبک فرزندپروری والدین بر سبک جهت گیری مذهبی در دانش آموزان پایۀ سوم دورۀ متوسطة شهر شیراز" را نوشته اند و به بررسی این موضوع اشاره دارد که سبک فرزندپروری منطقی، بر جهت گیری مذهبی همانندسازی شده، تأثیر مستقیم و بر جهت گیری مذهبی درون فکنی شده، تأثیر عکس داشته و همچنین سبک فرزندپروری آسان گیر بر جهت گیری مذهبی درون فکنی شده، تأثیر منفی دارد؛ اما بر جهت گیری مذهبی همانندسازی شده، تأثیر خاصی مشاهده نشده است. سبک فرزندپروری مستبدانه بر جهت گیری مذهبی درون فکنی شده، تأثیر مثبت داشته؛ اما بر جهت گیری مذهبی همانندسازی شده، تأثیر خاصی مشاهده نمی شود.

سردبیر فصل نامه تربیت تبلیغی به مقاله بعدی این شماره از مجله اشاره کرد و ادامه داد: "نقش آزمایش های الهی در تربیت انسان"، مقاله دیگر این فصلنامه نیز توسط دکتر اکبر صالحی نوشته شده است که به بررسی نقش آزمایش های الهی در تربیت انسان پرداخته است. آزمایش های الهی بر مبنای قرآن، اهدافی نظیرِ تمیز مؤمنان و تمحیص اعمال آنها، شناسایی مجاهدان و صابران، تعیین بهترین سرنوشت برای انسان ها و تقویت صبر را آنها دارد. همچنین آزمایش های الهی، ویژگی هایی نظیرِ تفاوت در سطح دشواری آزمایش ها، فراگیر بودن آزمایش ها در زندگی، برخوردای از مدت زمان معین و تناسب داشتن آزمایش با سطوح رشد اجتماعی و فردی انسان ها و اجتماع دارد. بخش بعدی مقاله، کارکردها و آثار تربیتی آزمایش های الهی را در مواردی همچون ایجاد آگاهی، ارتقاء انسان، استحقاق پاداش و کیفر و ایجاد انگیزه و اراده، بررسی و تحلیل می کند.

وی افزود: در مقاله دیگر این فصلنامه که با عنوان "چالش تربيت اسلامي (در باب تقابل جديد، اما وثيق اسلام و مدرنيته)" توسط محمد حسین کیانی، نوشته شده است. نگارنده مي كوشد تا ماهیت تئوریک مدرنيته را به مثابه چالش بنيادين تربيت اسلامي قلمداد كند. البته جهت تحقق تربيت اسلامي در جامعه ايراني با آسيب هاي ديگري نيز مواجه خواهيم شد و مدرنيته به واسطه عمق و ژرفاي متقابلی كه با اساس مؤلفه هاي تربيت اسلامي دارد در تضاد آشكار با تحقق تربيت اسلامي است. اين نکته مهم را مي توان در پس تشريح اصول، مباني و اهداف «تربيت اسلامي» و «مدرنيته» روشن ساخت؛ چرا كه تربيت اسلامي مهم ترین دغدغه ما است كه بر مبنای ايده «تعالي و صيرورت» بنا شده است و مدرنيته بي محابا به فرهنگ اسلامي ـ ايراني هجوم برده و مبتني بر ايده «حلولي و اين جهاني» است.

نیکداد در مورد مقاله آخر توضیحاتی داد و گفت: در مقاله آخر که با عنوان "بررسی راهکارهای کاربردی سازی سبک زندگی اسلامی در نهاد خانواده، برگرفته از احادیث" به این مطلب اشاره دارد که از راهکارهای کاربردی سازی مورد تأکید در این پژوهش، می توان به تغییر عوامل آسیب زا، تمهید شرایط رشد شخصیت افراد، فراهم سازی تجربه عملی سبک زندگی اسلامی و عوامل محیطی- اجتماعی اشاره کرد. نتایج پژوهش بیانگر آن است که یکی از مهم ترین محیط هایی که می تواند به صورت منظم «سبک زندگی اسلامی» را در درون افراد نهادینه کند و به جامعه رسوخ کند، خانواده است. خانواده ای که سرشار از جاذبه الهی؛ یعنی مودّت، محبّت، رحمت، شفقّت و آرامش روانی است.

وی در پایان یاد آور شد: درگفت وگوی این شماره که با موضوع رابطه تربیت دینی کودک با سبک زندگی اسلامی است، سخنان دکتر علی نقی فقیهی در پاسخ به سؤالاتی همچون: آیا می توان تعریف دقیقی از تربیت دینی ارائه کرد؟ تعریفی از سبک زندگی، به ویژه سبک زندگی اسلامی، رابطه ای بین سبک زندگی و تربیت وجود دارد و...، آمده است.

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

No image

سند حدیث معروف "الدهر أنزلنی ثم أنزلنی...

حجت الاسلام مهدی اسماعیلی مدیر گروه حدیث پژوهشکده در مورد سند حدیث معروف "الدهر أنزلنی ثم أنزلنی..." گفت: این سخن تا قرن دهم در هیچ یک از کتب روائی شیعی وجود ندارد.
Powered by TayaCMS