سلسله نشست های توحیدی
نشست 
موضوع: پوشش گفتمانی حیات انقلابی امروز با اندیشه توحیدی
ارائه دهنده: حجه الاسلام والمسلمین فلاح(زید عزه)
زمان: پنجشنبه 99.10.04_ ساعت 12.45

لینک حضور مجازی در نشست:
https://www.skyroom.online/ch/fvtt_ir/hamandishi

—---—
🇮🇷 کلام انقلابی | مرکز مطالعات و گفتمان سازی مکتب امام ره
http://eitaa.com/joinchat/1921384452C9bef678243