نشست علمی خود مردم نگاری؛ شیوه‌ای در تجربه‌نگاری فرهنگی برگزار شد.

مطالب مرتبط