طرح کارآمد کردن فعاليت‌هاي هنري، رسانه‌اي سازمان

طرح کارآمد کردن فعاليت‌هاي هنري، رسانه‌اي سازمان

رسالت ‌طرح: کارآمد کردن فعاليت‌هاي هنري، رسانه‌اي سازمان

اصول سياست:

1. تمهيد جريان‌سازي در فضاي رسانه‌اي و هنري با رويکرد انديشه‌اي و نظري جهت سوق اين فضاها به حوزه انديشه معارف اهل بيت (ع) با تعامل سازنده و فرهنگي با حوزه‌هاي علميه.

2. تمهيد براي جريان‌سازي در حوزه علميه به منظور کمک در نهادينه کردن توليد علم در گستره مباحث رسانه‌اي و هنري با در متن قرار گرفتن اين مباحث در چرخة توليد علم حوزة علميه.

3. تلاش در راستاي پيوند دو حوزه فرهنگي انديشه‌اي فضاهاي رسانه‌اي هنري و معارف ديني از اهل بيت (ع)‌ با ايجاد بستر تعامل سازنده و مناسب انديشمندان و فعالان اين دو حوزه

Powered by TayaCMS