گروه دایره المعارف صحابه پیامبر اعظم صلی الله علیه وآله وسلم  به زودی مجلدات چهارم و پنجم  رانیز آماده چاپ می کند

گروه دایره المعارف صحابه پیامبر اعظم صلی الله علیه وآله وسلم  به زودی مجلدات چهارم و پنجم  رانیز آماده چاپ می کند

گروه دایره المعارف صحابه پیامبر اعظم صلی الله علیه وآله وسلم  به زودی مجلدات چهارم و پنجم  رانیز آماده چاپ می کند  که شامل 502 صفحه و الان در حال صفحه بندی نهایی است .

 مجلدجلد پنجم دایره المعارف صحابه پیامبر اعظم صلی الله علیه وآله وسلم :
از  حرف خ الی ع و شامل 72 نفر صحابه پیامبر اعظم صلی الله علیه وآله وسلم است و از 121- خباب بن ارت آغاز و به 193- عبدالله ذو البجادین ختم می شود.شامل 723 صفحه که ویراستاری آن تمام شده و در حال اعمال نظرات ویراستار هستیم .

Powered by TayaCMS