فيروز ديلمى

فيروز ديلمى

فيروز ديلمى [1]

او اهل فارس بوده و كسرى او و عدّه اى را به جنگ حبشيان يمن فرستاد و او پس از پيروزى، در صنعا (يمن) ماند، تا آنكه خبر بعثت پيامبر(صلى الله عليه وآله) در همه جا منتشر شد. پس به حضور رسول خدا(صلى الله عليه وآله) رسيد و مسلمان شد و در حالى كه با دو خواهر ازدواج كرده بود، رسول خدا(صلى الله عليه وآله) به او فرمود يكى از آنها را طلاق بده و يكى را نگهدار.» يكى از كارهاى مهم او كشتن اسود عنسى است كه در يمن دعوى پيامبرى كرد، و اين عمل نشانگر ايمان و شجاعت او است. فيروز در زمان خلافت عثمان زندگى را بدرود گفت. [2] سایر محورهای این مقاله عبارتند از:

  1. فيروز و اسود عنسى
  2. فيروز و كشتن اسود [3]

[1]. محقق و نویسنده:حبیب عباسی

[2]. الاستيعاب، ابن عبدالبر 3 : 126 و اسدالغابه، ابن اثير 4 : 186.

[3]. جهت توضیح بیشتر رک: جلد ششم دائره المعارف صحابه.

Powered by TayaCMS