عاتكه دختر عبدالمطلب

عاتكه دختر عبدالمطلب

عاتكه دختر عبدالمطلب [1]

عاتكة دختر عبد المطلب بن هاشم قرشى هاشمى عمه رسول خدمى باشد.در اين كه آيا اسلام آورده يا نه اختلاف نظر وجود دارد. ابن اسحاق و جماعتى از علماء مى گويند: از عمه هاى پيامبرفقط صفية ايمان آورده است. از عاتكه ام كلثوم دختر عقبة بن أبى معيط روايت نقل كرده است. [2] عده اى به اسلام او به اشعارى كه در رثاى پيامبرسروده و ايشان را به نبوت وصف كرده، استدلال كرده اند و دارقطنى در كتاب الاخوة مى گويد: به دليل اشعارش او مسلمان است. [3] ابن سعد مى گويد: مادرش فاطمة دختر عمرو بن عائذ بن مخزوم است و در زمان جاهليت با ابو اميه مخزومى ازدواج كرد سپس در مكه اسلام آورده و به مدينه مهاجرت كرد. [4] سایر محورهای این مقاله که محقق محترم آن را مورد بررسی قرار داده اند عبارتند از:

  1. عاتكه و پيشنهاد قرعه
  2. عاتكه و مرثيه سرايى
  3. روياى صادق عاتكه
  4. عاتكه در سوك پيامبر
  5. فرزندان عاتكه
  6. سرانجام عاتكه [5]

[1]. نویسنده : محمد ایوب کاظمی

[2]. اسدالغابه ،ابن اثير 6:185.

[3]. الاصابه، ابن حجر 8:229.

[4]. الطبقات الكبرى،ابن سعد 8:36 و تاريخ مدينة دمشق، ابن عساكر 3:122

[5]. جهت توضیح بیشتر رک:جلد پنجم دائره المعارف صحابه پیامبر.

Powered by TayaCMS