طُفَيل

طُفَيل

طُفَيل بن عَمرو دَوسى [1]

 

طفيل بن عمرو، ملقب به ذو النور [2] از طايفه ازد و قبيله دوس و مردى دانا، عاقل، شاعر، رئيس قبيله و باگذشت بود. [3] او در مسافرتى كه به مكه (با وجود جلوگيرى قريش) كرد، با پيامبر   صلی الله علیه وآله وسلم ملاقات كرد و اسلام آورد. و پيامبر صلی الله علیه وآله وسلم او را مأمور كرد تا اسلام را در ميان قوم خود تبليغ كند. [4] او در جنگ خيبر [5] شركت كرد و بت خانه ذوالكفين به دست وى به آتش كشيده شد [6] و در جنگ يمامه، در زمان ابوبكر به شهادت رسيد. [7] سایر محورهای این مقاله که محقق محترم آن را مورد بررسی قرار داده اند عبارتند از:

  1. اسلام آوردن طُفَيل
  2. طُفَيل و مأموريت تبليغ
  3. سريه طُفَيل
  4. شهادت طُفَيل [8]

[1]. نویسنده : فرهاد علیزاده

[2]. الاصابه، ابن حجر 2 : 349 و معجم الصحابه، ابن قانع 8 : 489.

[3]. الاعلام، زركلى 3: 227.

[4]. السيرة النبويه، ابن هشام 1: 85-382 و عيون الاثر، ابن سيد الناس 1: 3-162.

[5]. السيرة النبويه، ابن هشام 1: 385 و عيون الاثر، ابن سيد الناس 1: 162.

[6]. السيرة النبويه، ابن هشام 1: 385 و المغازى، واقدى 3 : 923.

[7]. السيرة النبويه، ابن هشام 1: 385 و البداية و النهايه، ابن كثير 3: 100.

[8]. جهت توضیح بیشتر رک:جلد پنجم دائره المعارف صحابه پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم .

Powered by TayaCMS