احنف بن قيس

احنف بن قيس

احنف بن قيس [1]

 

احنف بن قيس:

نام اصلى او احنف بن قيس بن معاوية بن حصين بن تميم، [2] صخر يا ضحاك است و لقبش احنف بوده است. علت ملقّب شدنش به اين نام آن است كه در پايش عيبى بوده است. [3] او در زمان حيات پيامبر(صلى الله عليه وآله) مسلمان شد ولى به حضور آن حضرت نرسيد. او از تابعين شمرده شده است [4] و از قبيله ى بنى تميم و از تيره ى بنى مُرّة بن عبيد بود. [5] كنيه ى پدرش، ابومالك بود و در زمان جاهليت به دست طايفه ى بنى مازن كشته شد. [6] نام مادرش، حُبى بنت عمرو بن ثعلبه بود كه از تيره ى بنى داوود و از قبيله ى باهله بوده است. [7] كنيه ى احنف ابابكر بوده است. [8]

 

سایر محورهای مقاله :

 

  1. احنف و بردبارى
  2. احنف و يارى اسلام
  3. احنف و شركت در فتوحات
  4. احنف و جنگ جمل
  5. احنف و معاويه
  6. احنف و نامه ى امام حسين(عليه السلام)براى او
  7. احنف و نقل احاديث
  8. احنف و زمان مرگ

[1]. محقق: محمود رضا قاسمی.

[2]. اسد الغابة، ابن اثير 1 : 69.

[3].أعيان الشيعة، امين عاملى 3: 222 و اسد الغابة، ابن اثير 1: 68; (حَنَف: برگشتن انگشت ابهام پا روى انگشتان ديگر و بدان سبب بر پاشنه راه رفتن).

[4]. ريحانة الادب، مدرس تبريزى 1 : 83.

[5]. الطبقات الكبرى، ابن سعد 7 : 93 و جُمهرة انساب العرب، ابن حزم : 217.

[6]. ريحانة الادب، مدرس تبريزى 1 : 83.

[7]. تاريخ الاسلام، ذهبى 5 : 353.

[8]. الاستيعاب، ابن عبدالبر 2 : 755 وأعيان الشيعة، امين عاملى 2 : 291. ادامه مقاله در جلد سوم دایره المعارف صحابه

Powered by TayaCMS