به همت پژوهشکده باقرالعلوم علیه السلام نشست "مدل ارزیابی محتوایی شبکه نمایش خانگی (VOD)" برگزار شد

این موضوعات را نیز بررسی کنید: