به همت انتشارات باقرالعلوم علیه السلام: کتاب «پنج رویکرد مادر در مکتب امام» منتشر شد

به همت انتشارات باقرالعلوم علیه السلام: کتاب «پنج رویکرد مادر در مکتب امام» منتشر شد

بدون شک اسلام دارای رویکرد اجتماعی است و مسلمان نیز باید تفکری اجتماعی داشته باشد تا هم افق با این نگاه اجتماعی اسلام بشود. بر همین اساس یکی از نکاتی که اندیشمند مسلمان باید بر آن اهمیت پی ببرد و به خوبی آن را درک کند همین نگاه اجتماعی اسلام است.
مکتب امام مترقی ترین اندیشه شیعی و بشری دوران حاضر است. آن اندیشه مطلوب که امام خود را به سوی آن کشیده است، برخوردار از دست کم پنج رویکرد اصیل و مادر است.

این پنج رویکرد مبارک عبارتند از: رویکرد توحیدی، تربیتی، فرهنگی، تمدنی و حکومتی- سیاسی. «رویکرد توحیدی»، هویت بخش (مبدا و مقصدی، بلکه موطني)؛ «رویکرد تربیتی» و «فرهنگی»، جنس و جوهره ساز «رویکرد تمدنی»، گونه و گستره آفرین و «رویکرد حکومتی - سیاسی»، (چون یک خروجی تعین بخش) چهره قاهر عملیاتی آفرین است.

رویکرد اول رویکرد توحیدی است که هویت بخش سایر رویکردها است. نگاه توحیدی نگاهی قاهر است که می‌تواند بر همه نگاهها سیطره داشته باشد. بر اساس این نگاه خداوند متعال اول و آخر و ظاهر و باطن عالم است. لذا توحید در رگ‌رگ این عالم حضور دارد
رویکرد دوم رویکرد تربیتی است که نقش جنس و جوهره سازی در افق «فردی» دارد. این نگاه اصلی ترین لایه نظام ارزشی در حیات طیبه اسلامی است و چهره انسانی و کاربردی توحید با این نگاه به نمایش گذاشته می‌شود

رویکرد سوم رویکرد فرهنگی این نگاه نقش جنس و جوهره سازی در افق «اجتماعی» دارد. فرهنگ هر ملتی تبیین کننده وضع یک ملت و پایه سعادت اوست. فرهنگ اسلامی به معنی هویت اسلامی جامعه انسانی ما است. مهمترین و مؤثرترین و در عین حال مظلومترین عرصه اجتماعی عرصه فرهنگ است.

رویکرد چهارم رویکرد تمدنی است که گونه و گستره آفرین است. تمدن سازی درشمار کلان ترین حوزه های اثرگذاری و اثرپذیری بشری است.

رویکرد پنجم نیز رویکرد حکومتی است که چهره قاهر و عملیاتی آفرین این رویکردها است. بر اساس مبانی حضرت امام(ره) حقیقت اسلام همان حکومت با جمیع شئونش است و نوشته ها و ذهنیتها حقیقت اسلام نیست بنابراین حقیقت اسلام در خارج، در قالب حکومت بروز می‌کند و این همان حقیقت اسلام است.

این کتابچه در 30 صفحه به قلم استاد محمد رضا فلاح شیروانی به رشته تحریر در آمده و توسط انتشارات باقرالعلوم علیه السلام به زینت طبع آراسته شده است.

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

احکام مسافر ویژه مدافعان حرم

احکام مسافر ویژه مدافعان حرم

کتاب پیش‌رو به دنبال ترسیم دقیق احکام مسافر با توجه به پرسش‌های مدافعین حرم درباره نماز و روزه است.
فراخوان مقاله دوفصلنامه علمی-ترویجی مطالعات معنوی

فراخوان مقاله دوفصلنامه علمی-ترویجی مطالعات معنوی

برخی موضوعات پیشنهادی که می‌تواند مسئلۀ یک مقاله برای دوفصلنامۀ‌ مطالعات معنوی قلمداد شود، به شرح زیر است. روش تألیف مقالات در اکثر موارد به‌گونۀ قوم‌نگارانه (مردم‌نگاری بر پایۀ مشاهده و مصاحبه برای شناخت الگوی فعالیت‌های معنوی‌ ـ عرفانی یک نحله) و تجربه‌نگارانه (در اینجا به‌معنای ثبت و تحلیل یک تجربۀ اجتماعی در حوزۀ عرفان و معنویت) است:
Powered by TayaCMS