بزودی اولین پیش شمارۀ فصلنامۀ تخصصی بهائیت توسط پژوهشکدۀ باقرالعلوم(ع)منتشر می گردد!

بزودی اولین پیش شمارۀ فصلنامۀ تخصصی بهائیت توسط پژوهشکدۀ باقرالعلوم(ع)منتشر می گردد!

به گزارش روابط عمومی پژوهشکدۀ باقرالعلوم (ع) : اولین پیش شمارۀ فصلنامۀ تخصصی بهائیت با مقالات اساتید متخصص در حوزۀ بهائیت بزودی منتشر می گردد.
به گفتۀ حجة الاسلام حسینعلی موسوی زاده این فصلنامه که شامل مقالات متعددی از کارشناسان بنام حوزۀ بهائیت است تا پایان اردیبهشت ماه منتشر خواهد شد.
سردبیر فصلنامۀ تخصصی بهائیت گفت: این شماره شامل مطالبی با عناوین: سرمقاله به قلم حجة الاسلام سید اسدالله محمودی،تاریخچۀ شیخیه:حجة الاسلام عزالدین رضانژاد، تشکیلات بهائیت حجةالاسلام علیرضا روزبهانی، بهائیت و استعمار: حجة الاسلام ابوالحسنی، سرویس های اطلاعاتی انگلستان: دکتر موسی فقیه حقانی، آموزه ها و تعالیم بهائیت حجج اسلام سید حسینعلی موسوی زاده و سید نورالله افشار است .
شایان ذکر است این فصلنامه توسط بخش بهائیت گروه ادیان و فرق پژوهشکده منتشر خواهد شد.

Powered by TayaCMS