اهم فعالیت های گروه ارزیابی پایان نامه درآذرماه 1390

اهم فعالیت های گروه ارزیابی پایان نامه درآذرماه 1390

دراین ماه گروه ارزیابی پایان نامه اقدام به بررسی و ارزیابی اجمالی حدود 25 عنوان پایان نامه نمود .

وی افزود : در این میان بعد از تائید شورای علمی گروه، شش اثر جهت ارزیابی تفصیلی و نهایی قرارگرفت .

در این ماه علاوه بر ارزیابی های صورت گرفته به بیش از 15 نفر از دانشجویان (ارشد ، دکتری) و نیز طلاب( سطح 3و 4)در حوزه تدوین رساله، مشاوره های متعددی داده شد . تا آثار از کیفیت مطلوب تری برخورد دار گردد و فرآیند تدوین پایان نامه ها تسهیل شود .

گروه با توجه به لزوم رصد پایان نامه های در حال تدوین و نیز دفاع شده و با مراجعه حضوری به مراکزآموزش عالی از قبیل موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی و نیز موسسه کلامی امام صادق علیه السلام و دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام به بررسی آثار در محل پرداخت .

در پایان خلاصه وچیکده چند اثر ارزیابی شده در این ماه جهت مطالعه عرضه می شود

1-پژوهشی در زیارت ناحیه

چکیده رساله:

این رساله که با عنوان «پژوهشی در زیارت ناحيه» به بررسی یکی از دلنشين ترين متون زیارتی ابی عبدالله الحسین (ع)پرداخته از یک مقدمه و سه بخش تشکیل شده است.

مقدمه

مقدمه در بردارنده دو فصل است.

در فصل نخست، از دو نکته به عنوان دلیل اهمیت پژوهش در زیارت ناحیه یاد شده است.

اوّلاً: تبیین ارتباط امام عصر (عج) با حماسة کربلا و ثانیاً: تعیین نقاط مشترک و متفرّد زیارت ناحیه در مقایسه با گزارش تاریخ نگاران کربلا.

گفتنی است نکته اول از آن رو ضرورت یافته که این زیارت، آینه احساسات شخصیتی است که او را منتقم نهایی خون شهیدان کربلا گفته اند. و نکتة دوم از آن حیث که زمینة تعامل میان مندرجات کتب تاریخ اسلام و آن بخش از مفاد زیارت که ناظر به وقایع تاریخی کربلا است فراهم می گردد.

در فصل دوم که به بیان پیشینة تلاش های انجام شده در زیارت ناحیه اختصاص یافته از نقل کردن متن زیارت توسط منابع حدیثی و نیز همگانی کردن زیارت با انتشار وسیع متن آن در میان توده مردم، همچنین ترجمه و شرح نویسی و سرانجام پژوهش کم شمار یاد شده است.

بخش اول: مفاهیم وکلیات

این بخش حاوی شش فصل است.

فصل اول در بیان مفهوم لغوی و اصطلاحی «زیارت» و «ناحیه» است. زیارت در لغت به معنای عدول و روی گردانی و در اصطلاح روی گردان شدن از غیر و توجه به مزور و مشخصاً حضور در محضر یا مرقد اوست. ناحیه نیز که به معنای جانب و کنار است. نوعاً در اصطلاح شیعی بر امام عصر (ع) اطلاق می شود.

در فصل دوم نیز سه زیارت شهیدان کربلا که هر یک به نوعی منتسب به امام عصر (ع) است معرفی و ویژگی های زیارت مورد نظر که نخستین آنها و تنها زیارت موسوم به ناحیه به شمار می رود بازگو شده است. در فصل سوم، مهمترین مباحث پراکنده در زیارت ناحیه، به صورتی نظام یافته فهرست و گزارش شده و در فصل چهارم و پنجم، مباحث کلی زیارت مورد بررسی قرار گرفته است. در این دو فصل، افزون بر تبیین جوانب شرفیاب شدن به حضور اولیای الهی در عصر حضور هر یک، زیارت قبور آنان از پیامبر عظیم الشأن و اهل بیت مطهر او و به ویژه امام حسین (ع) تا شهیدان و صالحان، از دیدگاه آموزه های روایی و منابع فقهی ملاحظه و به شبهات وهابیت در این خصوص، در حد مجال پاسخ داده و نهایتاً در فصل پایانی، بر اعلام وفاداری به آرمان ها و گرامیداشت چهره های آرمانی به عنوان مهمترین حکمت های زیارت تأکید شده است.

فصل دوم: مصادر و سند زیارت ناحیه

این بخش در فصل نخست خود به معرفی منابع کهن و متأخری که به نقل زیارت ناحیه همت گماشته اند پرداخته و در این راستا از المزار شیخ مفید و المزار الکبیر ابن مشهدی به عنوان قدیمی ترین مصادر و از بحار الانوار و تحفه الزائر علامة مجلسی و الصحیفه المهدیه فرزند فیض کاشانی و مستدرک الوسائل محدث نوری و نفس المهموم شیخ عباس قمی به عنوان منابع متأخر زیات که تمام یا بخشی از متن آن را نقل کرده اند نام برده است.

در فصل دوم، سند و اعتبار زیارت ناحیه مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به این که زیارت ناحیه فاقد سلسله سند بوده، این رساله کوشیده است تا دیگر عوامل دخیل در اعتبارسنجی زیارت مزبور را مورد مداقه قرار دهد. در این راستا، کلمات شماری از عالمان پیشین که گویای اعتماد آنان به زیارت ناحیه بوده بازگو و بررسی شده است. همچنین اعتبار مهم ترین مصدر زیارت ناحیه یعنی المزار الکبیر ابن مشهدی با توجه به توثیق عام او در حق راویان کتابش مورد ارزیابی واقع شده و در مقابل، پاره ای ایرادات و خدشه ها بر اعتبار مؤلف و حجیت توثیق وی مورد نقد و نظر قرار گرفته و نهایتاً به اعتبار نسبی کتاب المزار الکبیر و مفاد آن دو مشخصاً زیارت ناحیه اذعان شده است.

بخش سوم: معارف زیارت ناحیه

بخش سوم رساله بر مفاد زیارت ناحیه، اهدای سلام به پیامبران و جانشینان ارجمند آنان است در فصل اول، مسئلة پیوند با انبیا و اوصیا و «سلام» با پشتوانة فرهنگی آن به عنوان نماد این پیوند، سوژة پژوهش قرار گرفته است.

و اما فضیلت های سالار شهیدان ابی عبدالله الحسین (ع) از زبان زیارت ناحیه، موضوع دومین فصل این بخش است، ویژگی های نسبی از یک سو و جایگاه معنوی از سوی دیگر. جایگاهی که عصمت و طهارت به عنوان برجسته ترین نماد آن و ویژگی های عبادی، اخلاقی و سیاسی به عنوان دیگر مظاهر آن رخ نمایی می کند.

و اما مصایب امام حسین (ع) عنوان فصل سوم این بخش است. بلایا و مصیبت های طاقت فرسای کربلا که در زیارت ناحیه با شیوایی تمام و در عین حال به اقتضای زیارتی بودن متن، به صورت پراکنده به تصویر کشیده شده، در قالبی نظام مند مورد بحث و بررسی قرار گرفته و با هدف نشان دادن میزان استواری مفاد زیارت، مستندات روایی و تاریخی هر فراز، ذیل آن گزارش شده است.

در فصل چهارم این بخش ک عنوان «جهان آفرینش در سوگ» را بر خود دارد به آن دسته از مضامین، زیارت تلاش شده تا این سنت حکیمانة حاکم بر نظام آفرینش مورد تحلیل و تبیین قرار گیرد که بر پایة آن، سراسر کائنات دل در گروی هر کسی می نهد که فرمان بر آفریدگار هستی است. در راستای چنین دلدادگی و هماهنگی است که فقدان انسان های شایسته عموم آفریدگان را دلتنگ و داغدار می کند. بر این اساس بدیهی است شهادت ابا عبدالله الحسین (ع) که از سرآمدان قافله طاعت و بندگی است جهانی را از عرش تا فرش سوگوار خود نماید.

و سرانجام در فصل پایانی این رساله، عزاداری امام حسین (ع) از دیدگاه زیارت ناحیه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. با توجه به این که عزاداری حسینی، فرهنگی ریشه دار و دامن گستر به شمار می آید به طوری که سابقة آن به زمانی دراز پیش از واقعة کربلا باز می گردد، ناگزیر به پیشینة و پسینة عزاداری و نحوه پایه گذاری و تحکیم آن، توجه ویژه شده تا جایگاه عزاداری خاندان ابی عبدالله الحسین (ع) در شهادت آن حضرت که در زیارت ناحیه از آن سخن گفته شده است به درستی نمایانده شود. در خاتمه نیز دو ایراد و شبهه در خصوص چگونگی سوگواری بازماندگان واقعة عاشورا یعنی نشر شعر بانوان و جزع و بی تابی آنان، مطرح و به نحو مقتضی پاسخ داده شده است.

2- اصلاحات و دگرگونی اجتماعی از طریق امر به معروف و نهی از منکر

چکیده:

کلید واژه: اصلاحات، دگرگونی، اجتماع، امر، نهی، معروف، منکر

اصلاحات عمیق اجتماعی از مهمترین اهداف فریضة امر و نهی دینی می باشد.

در فصل اول پژوهش حاضر، مفاهیم و معانی موضوع در لغت و در عرف آیات و روایات، به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت و در ادامه تغییر و تحول اجتماعی از منظر اسلام بیان شد.

فصل دوم با بررسی ابعاد مختلف اصلاحات آغاز شد. تحول و اصلاح جامعه، طبق ادله شرعی تنها با مراعات اوامر و نواهی دینی امکان پذیر است. اصلاح نفس، خانواده، عالمان و حاکمان جامعه، در جهت دگرگونی های اجتماعی، با اهمیت و حساسیت فراوان در روایات پی گیری شد.

رعایت شرایط و چارچوب های بنیادین اصلاحات در اسلام، درتحول و هدایت اجتم

اع به سوی خیر و صلاح، ضروری است. زوایای اصلاح جامعه در ابعاد مختلف فرهنگی، معنوی، سیاسی، حقوقی، قوانین و ساختارها، قابل پیگیری است. از منظر اسلام امر به معروف و نهی از منکر، عالی ترین ابزار اجرایی جهت اصلاح و دگرگونی در جامعه، در حوزه های پیش گفته است. بدین روی شناخت جایگاه امر و نهی در اسلام، آشنایی با معروفات و منکرات، شناخت شرایط اجرای فریضه و اصول حاکم بر آن و شناسایی عوامل موفقیت و تحلیل ریشه های شکست در این فریضه، امری ضروری است. در فصل ششم، لزوم توجه به شیوه های متفاوت اجرای اصلاحات و تغییرات اجتماعی، واسطه فریضه امر و نهی تبیین شد. روش هایی که آگاهی از آنها، مطمئناً هدف تحول و دگرگونی و اصلاح را قرین توفیق می نماید. همچنین شناخت مؤلفه های پر اهمیت در اصلاح و تغییرات اجتماعی در ادامه مورد بررسی قرار گرفت. شناخت ارکان پر اهمیتی مانند حکومت، استعدادهای ملی و مردمی و رسانه های جمعی و آسیب شناسی آنها و استفاده صحیح از ظرفیت های این استعدادهای طبیعی و غیرطبیعی،روند تسریع اصلاح و دگرگونی در جامعه را در پی دارد.

در فصل پایانی ضمن نتیجه گیری و ارائه برخی پیشنهادها حول محورهای نو اصلاح و تحول از طریق امر و نهی، ارائه راهکارهای کاربردی و جدید جهت پی گیری عمیق تر اصلاح و دگرگونی اجتماعی، از رهگذر فریضه امر و نهی عرضه شد.

3-بررسی تأثیر نابرابری درآمد بر رشد اقتصادی در ایران طی سال های 1385 – 1354

چکیده:

بررسی رابطه بلندمدت و کوتاه مدت نابرابری درآمد و رشد اقتصادی در طی نیم قرن اخیر از مباحث جدل برانگیز اقتصاد توسعه به ویژه در حوزه سیاست گذاری رشد و توسعه اقتصادی بوده است.

لیکن سرخوردگی از الگوی رشد با تأکید محض بر سرمایه از اواخر دهه 1960 و اوایل 1970 کاملاً متجلی شد. کشورهای در حال توسعه با توجه به نرخ های بالای رشد نتوانستند مشکل فقر توده های این کشورها را حل کنند و دریافتند که درجه حصول و موفقیت رشد بلند مدت اقتصادی، بستگی به لحاظ نمودن عوامل تاثیرگذار از جمله مسئله نابرابری درآمد، در برنامه های رشد اقتصادی دارد. از اوائل 1990 تأثیر نابرابری درآمد بر رشد اقتصادی مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفت.

نظر به اهمیت نقش و تأثیر نابرابری درآمد بر رشد اقتصادی در این پژوهش برای بررسی تأثیر نابرابری درآمدی بر رشد اقتصادی در ایران از متغیرهای رشد اقتصادی، ضریب جینی، اشتغال، موجودی سرمایه، سرمایه انسانی و همچنین از اطلاعات سری زمانی طی سال های 1385 – 1354 در قالب یک رگرسیون خطی استفاده گردید.

برای تخمین ضرایب الگو از روش حداقل مربعات معمولی (OLS) استفاده شد. لیکن استفاده از روش OLS منوط به مانایی سری زمانی متغیرهای مورد مطالعه است. نتایج حاصل از مانایی نشان دهنده این است که کلیه متغیرها ایستا می باشند. همچنین نتیجه آزمون همگرایی مؤید این است که وجود رابطه تعادلی بلند مدت بین متغیرها تأیید گردیده است. نتایج پژوهش بیانگر این است که بین نابرابری درآمدی و رشد اقتصادی رابطه علیت دو طرفه وجود ندارد و همچنین با افزایش نابرابری درآمدی رشد اقتصادی کاهش می یابد و تأثیر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی منفی است.

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

گزارش چهار نشست  مجمع  اهل قلم گلشن ابرار در مهر1390

گزارش چهار نشست مجمع اهل قلم گلشن ابرار در مهر1390

با هدف استغنای محتوائی مقالات پژوهشی مجموعه گلشن ابرار، نشستهای45 تا 47 مجمع اهل قلم با حضور حجت الاسلام والمسلمین استاد محمد جعفر طبسی و با شرکت فعال پژوهشگران این مرکز برگزار گردید.
Powered by TayaCMS