به اهتمام پژوهشکده تبلیغ و مطالعات اسلامی: وبینار چالشهای اخلاقی جامعه ایران در دوران کرونا

این موضوعات را نیز بررسی کنید: