طرح نامه حمایت از پایان نامه ها

طرح نامه حمایت از پایان نامه ها

لینک دانلود متنpdf

الف ـ بیان مسئله (شامل تشریح ابعاد، حدود مسئله، معرفی دقیق آن، بیان جنبه­های مجهول و تعریف متغیرهای مربوط به سؤالات تحقیق):

 

 

 

ب ـ سوابق مربوطه: (بیان مختصر سابقه تحقیقات انجام شده پیرامون موضوع و نتایج تحصیل شده در داخل و خارج در رابطه با مسئله تحقیق)

 

 

 

ج ـ اهداف تحقیق: (شامل اهداف علمی، کاربردی و ضرورتهای خاص انجام تحقیق) 

 

 

د ـ سؤال یا فرضیات تحقیق:

 

 

هـ ـ روش تحقیق و مراحل انجام آن: (بطور دقیق جامع و نمونه آماری و روش تحقیق بیان شود)


 

و ـ جنبه جدید و نوآوری طرح:

 

 

نام و نام خانوادگی دانشجو:                                              تاریخ:                         امضاء:

نام و نام خانوادگی استاد راهنما:                                         تاریخ:                         امضاء:
 

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

دلایل وقوع حادثه کربلا

دلایل وقوع حادثه کربلا

اموی ها و دیگرانی که بعد از پیغمبر بر سر کار آمدند چهار کار عمده انجام دادند. آن چهار کار عبارتند از: 1- ولایت ستیزی، 2- دین ستیزی، 3- عدالت ستیزی، 4- تقدس زدایی. در هر جامعه ای با هر شرایطی و در هر زمانی این چهار آفت پیدا شود همان قضایا تکرار می شود.
Powered by TayaCMS