سهل بن حُنيف أَوسى

سهل بن حُنيف أَوسى

سهل بن حُنيف أَوسى [1]

نام و نسب او سهل بن حنيف بن واهب بن عُكيم است و كنيه اش را ابوسعيد، ابوسعد، ابا عبدالله، ابا وليد و ابا ثابت نقل كرده اند. او در جنگ هاى بدر و اُحد شركت كرد و در جنگ اُحد هنگامى كه مردم گريختند، ايستادگى كرد و با تيراندازى از پيامبر صلی الله علیه وآله وسلم دفاع مى كرد. هم چنين در جنگ خندق و ديگر جنگ هاى پيامبر صلی الله علیه وآله وسلم همراه ايشان بوده است. [2] مادرش، هند، دختر رافع بن عميس و از خاندان جعادره و از قبيله اوس بوده است. برادران مادرى او، عبدالله و نعمان، پسران ابو حبيبة بن ازعر بن ضبيعه اند. سهل فرزندانى نيز داشته است و هنوز افرادى از نسل او در مدينه و بغداد باقى هستند. پيامبر صلی الله علیه وآله وسلم  (در يكى از عهدهاى اخوّت) ميان سهل و على علیه السلام عقد برادرى بست. [3] سایر محورهای این مقاله که محقق محترم آن را مورد بررسی قرار داده اند عبارتند از:

 1. سهل بن حنيف و پذيرش اسلام
 2. سهل بن حنيف و جنگ بدر
 3. سهل و جنگ احد
 4. سهل و جنگ بنى نضير
 5. سهل و غزوه وادى القرى
 6. سهل و شركت در سريه فلس
 7. سهل در زمان خلفاء
 8. سهل و اميرالمؤمنين علیه السلام
 9. سهل و جنگ صفين
 10. سهل و نقل روايت
 11. سرانجام سهل بن حنيف [4]

 


[1]. نویسنده : عبدالرضا عسکری

[2]. الطبقات الكبرى، ابن سعد 3: 359 و اسدالغابه، ابن اثير 2: 318.

[3]. الطبقات الكبرى، ابن سعد 3: 359.

[4]. جهت توضیح بیشتر رک:جلد دوم دائره المعارف صحابه پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم .

Powered by TayaCMS