ابراهيم; فرزند رسول اكرم (صلى الله عليه وآله)

ابراهيم; فرزند رسول اكرم (صلى الله عليه وآله)

ابراهيم; فرزند رسول اكرم(صلى الله عليه وآله) [1]

پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) داراى هفت فرزند بود كه به جز ابراهيم، ساير فرزندان وى از حضرت خديجه بودند و ابراهيم، كه در ذى الحجه ى سال هشتم هجرى به دنيا آمد و در روز سه شنبه، دهم ربيع الاول سال دهم هجرى از دنيا رفت، [2] از ماريه ى قبطيه است كه او را مقوقس، پادشاه اسكندريه، با سيرين، خواهر ماريه كه هر دو بى نظير بودند، به همراه هداياى بى شمارى براى پيامبر(صلى الله عليه وآله)فرستاد. [3]

محقق محترم در ادامه مقاله محورهای زیر را مورد بررسی قرار داده است:

  1. تولد ابراهيم
  2. ابراهيم; فداى حسين(عليه السلام)
  3. وفات ابراهيم
  4. وفات ابراهيم و گرفتن خورشيد
  5. مادر ابراهيم و شايعه ى منافقين

[1].محقق: راحله ضائفی  

[2]. التنبيه و الإشراف، مسعودى : 238.

[3]. موسوعة التاريخ الاسلامى، يوسفى غروى 3 : 75. ادامه مقاله جلد سوم دایره المعارف صحابه

Powered by TayaCMS