به همت پژوهشکده باقرالعلوم (ع) کارگاه "آموزش مستندسازی" تجربه‌نگاری فرهنگی برگزار شد.

این موضوعات را نیز بررسی کنید: