به گزارش مدیریت ارتباطات و روابط عمومی پژوهشکده تبلیغ و مطالعات اسلامی، نشست بررسی مشکلات تبلیغ در استان سیستان و بلوچستان، یکشنبه 5 مرداد با حضور تربیت شدگان حوزه های علمیه این استان و برخی از اساتید تبلیغات مذهبی، در سالن جلسات پژوهشکده تبلیغ و مطالعات اسلامی برگزار شد.

لازم به ذکر است اهم مطالبی که در مورد این نشست مورد بحث گفتگو قرار گرفت به قرار ذیل می باشد:

• نسبت حوزه های علمیه و انقلاب اسلامی و تأثیر تلقی از این نسبت در تعریف هویت فعالیت های پژوهشی طلاب و روحانیون

• ضرورت گره خوردن هویت های پژوهشی، تربیتی و تبلیغی طلاب و روحانیون و غلبه بر نگرش های انفکاکی

• تربیت برای تربیت در مقابل تربیت مأموریت گرا؛ تربیت مأموریت گراست که می تواند باری را بردارد و تحولی خلق کند. این تربیت است که می تواند سه گانه پژوهش، آموزش و تبلیغ را به یکدیگر به شکل طبیعی متصل سازد.

• در ضمن تربیت مأموریت گرا می تواند بر احساس عدم هویت کاری و کارویژه ای فائق آید و آن را به طور طبیعی منحل کند.

• گره زدن میدان به کتابخانه و تصرفات عینی به پژوهش راهبرد پیشرو و گره بازکن در عرصه تولید علوم انسانی اسلامی می تواند باشد. رویکردهای نظری و فلسفه مضافی دچار برخی انسدادها هستند.

• معرفی کارگروه های پژوهشکده و ایده های مرکزی شکل‌دهی هر یک.

شایان ذکر است در پایان برخی فرصت های همکاری تربیت شدگان حوزه های علمیه استان سیستان و بلوچستان خصوصا شاغلان به تحصیل در شهر قم برای همکاری با پژوهشکده مورد بررسی قرار گرفت.