به همت پژوهشکده باقرالعلوم (ع): نشست نقد پیش از چاپ کتاب "شورش بر نامسئله‌گرایی"

این موضوعات را نیز بررسی کنید: