دوره "تربیت مبلغ دفاتر خانه سبز" با همکاری پژوهشکده باقرالعلوم علیه السلام برگزار شد.

مطالب مرتبط