در راستای دوره تجربه نگاری تبلغی"کارگاه شیوه کد گذاری و فرایند نگارش مقاله" برگزار شد.

در راستای دوره تجربه نگاری تبلغی"کارگاه شیوه کد گذاری و فرایند نگارش مقاله" برگزار شد.

در راستای سلسله جلسات تجربه نگاری فرهنگی، کارگاه شیوه کد گذاری و فرایند نگارش مقاله پنج شنبه 1 اسفند 1398در سالن جلسات پژوهشکده باقرالعلوم علیه السلام با حضور طلاب مشتاق برگزار شد.

به گزارش مدیریت ارتباطات و روابط عمومی پژوهشکده تبلیغ و مطالعات اسلامی، حجت الاسلام دکتر اسدالهی در راستای سلسله جلسات تجربه نگاری فرهنگی در سالن جلسات پژوهشکده باقرالعلوم علیه السلام به تبین مفهوم، انواع، روش ها و فرایند کد گذاری پرداخت.

در ادامه دکتر خانمحمدی فرایند نگارش مقاله، چارچوب ها، روش ها و انواع گزارش را تشریح نمود.

Powered by TayaCMS