به همت پژوهشکده تبلیغ و مطالعات اسلامی کتاب "منطق سیاست خارجی امامین انقلاب" منشر شد

به همت پژوهشکده تبلیغ و مطالعات اسلامی کتاب "منطق سیاست خارجی امامین انقلاب" منشر شد

آنچه در مباحث این کتاب بررسی می شود، تحصیل و درک سیره امامین انقلاب در راهبری انقلاب در عرصه سیاست خارجی است، اینکه چطور انقلاب و کشور را در این عرصه راهبری می کنند، چطور در فراز و نشیب های پیش آمده چاره جویی دارند و این حرکت عظیم انسانی، اجتماعی و سیاسی را پیش می برند.

به دنبال شناخت سیره امامین انقلاب به عنوان آخرین تجربه علمی، عملی، عینی و بالاترین دارایی شیعه هستیم تا بتوانیم نسبت خود را با آن مشخص نماییم و بدانیم آیا نسبت موافق و همراه با آن داریم یا مخالف و یا در مواردی همراه هستیم و در مواردی خیر؟

اما چرا سیره امامین انقلاب؟ چرا سیره اهل بیت را بررسی نمی کنیم؟ نسبت سیره اهل بیت و سیره امامین انقلاب چیست؟ حرکت اهل بیت علیهم السلام در فراز و نشیب های مختلف تاریخ به دنبال تحقق یک طرح واحد است، طرحی که یک انسان 250 ساله با توجه به شرایط و مقتضیات زمانی الگوهای مختلفی برای پیش برد آن اتخاذ می کند و حرکت امامین انقلاب نیز در امتداد آن در بستر تکرار های تاریخ است، حرکتی که به دنبال پیش برد و تحقق غایات همان طرح می باشد، طرحی که با شناخت الگوهای رفتاری آن در بستر زمان می توانیم الگوی رفتار امروز خود را به خوبی یافته و متناسب با آن رفتار خود را سامان دهیم.

اگر چه شناخت تاریخ و سیره اهل بیت به عنوان یک کار اجتهادی و دقیق کاری نسبتا سخت و تخصصی است، اما شناخت سیره امامین انقلاب در بستر تاریخ معاصر که اقتباس شده و الگو گرفته از همان طرح و در امتداد آن است راهنمای خوب برای شناخت طرح کلان اهل بیت و بایسته های تکلیف امروز است.

مولف این کتاب حجت الاسلام و المسلمین سید علی موسوی، برای رسیدن به منطق رهبری از انتهای ماجرا شروع می نماید، یعنی عوض گزارش منطق رهبری و سپس تطبیق بر مباحث تاریخی از بررسی عینی ماجراهای تاریخی به فهم و استخراج منطق رهبری دست می یابد.

نگارنده این مجموعه را در 3 فصل تالیف نموده است که، فصل اول به وقایع سالهای 60 تا 76 می پردازد، فصل دوم شامل اتفاقات 76 تا 84 است و فصل سوم به جریانات سالهای 94 تا 98 می پردازد.

این کتاب توسط انتشارات باقرالعلوم علیه السلام، در 153 صفحه به زینت تبع آراسته شده است.

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

Powered by TayaCMS