به همت پژوهشکده تبلیغ و مطالعات اسلامی برگزار می‌شود: وبینار نقد کتاب «حاج آقا روح الله»

به همت پژوهشکده تبلیغ و مطالعات اسلامی برگزار می‌شود: وبینار نقد کتاب «حاج آقا روح الله»

پژوهشکده تبلیغ و مطالعات اسلامی برگزار میکند:

وبینار نقد پیش از انتشار کتاب «حاج آقا روح الله»

نویسنده: حجت الاسلام حمیدرضا باقری

ناقد: دکتر یعقوب توکلی (عضو هیئت علمی دانشگاه معارف اسلامی)

زمان: سه شنبه 25 شهریور ماه 1399 ساعت 10

Powered by TayaCMS