گفتمان مسئله حجاب(جاوید)8

گفتمان مسئله حجاب(جاوید)8

قوانین حجاب را  از حقوق شهروندی بدانیم

دکتر جاوید  دبیر این پنل هم نظرات خود را در زمینه ی ارتباط بدحجابی با حقوق شهروندی در ایران این گونه بیان داشت: 

“در ایران برای اجباری کردن حجاب هیچ توجیه جهان پسندی از منظر حقوق بشری و اسلامی نمی توانیم ارائه دهیم و تنها گزاره که می توان به آن استناد کرد، از مسیر حقوق شهروندی است. در بحث اسلامی هم معیاری که قانونگذار حرام شرعی را به جرم و مجازات تبدیل می کند، علنی بودن آن است یعنی میزانی که افکار عمومی را جریحه دار کند و آسیب بزند. اگر نگوییم تمام موارد اما بالای ٩٩ درصد مجازات های ما مربوط به بخش عمومی است یعنی تخطی از اخلاق عمومی چون کسی را به دلیل گناه کردن صرف مجازات نمی کنند بلکه به خاطر جرم علنی او را مجازات می کنند،  فرقی هم ندارد مسلمان باشد یا غیرمسلمان.”

این دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در مورد موضوع جرم انگاری بدحجابی صحبتش را اینگونه جمع بندی کرد:

” اولا مسأله حجاب در زیر مجموعه ی مسائل حقوق شهروندی مطرح است و دوم اینکه بحث حجاب نسبی است یعنی دولت در دوره ای می تواند آن را اجبار و در دوره ای آن را اجبار نکند و جزو حقوق بنیادی حقوق بشر نیست. متأسفانه امروزه کشور ما در دوران گذار از بدحجابی به بی حجابی است و در این شرایط آوردن ادله دینی برای این موضوع باعث می شود آن هایی که به هردلیلی قانون گریز و اسلام گریزند بیشتر دچار زدگی از دین شوند بنابراین پیشنهاد من این است که از منظر حقوق شهروندی مسأله حجاب را به افراد جامعه گوشزد کنیم نه از منظر مفاهیم اسلامی.”

Powered by TayaCMS