دوره آموزشی مدرسه معرفتی امام خمینی(ره) توسط موسسه فرهنگ و تمدن توحیدی با همکاری پژوهشکده باقرالعلوم(ع) برگزار گردید.

دوره آموزشی مدرسه معرفتی امام خمینی(ره) توسط موسسه فرهنگ و تمدن توحیدی با همکاری پژوهشکده باقرالعلوم(ع) برگزار گردید.

در این دوره آموزشی در روز اول #دوره_مدرسه_معرفتی_امام_خمینی (ره) در قم با حضور اساتید و طلاب حوزه علمیه قم برگزار شد. در این روز به چهار سر فصل زندگی و زمانه امام، اقتدار تاریخی، مرام الاسلام و مکتب امام پرداخته شد.

در بحث زندگی و زمانه امام خمینی، جناب استاد حجت الاسلام حمید باقری ضمن بیان نگاه مرسوم به تاریخ، به تبیین نوع مواجهه اسلامی با تاریخ پرداختند. سپس به بررسی تاریخ معاصر جهان، از شروع جنگ جهانی پرداخته شد.

در جلسه اقتدار تاریخی، جناب استاد حجت الاسلام و المسلمین فلاح شیروانی در ضمن پنج عنوان به شاخصه های اقتدار تاریخی مکتب امام پرداختند. ذیل سر پایایی انقلاب، آبشخورهای مدرسه معرفتی امام، مدرسه معرفتی امام خمینی، امتداد معرفتی و ضرورت امروز به بررسی علل این اقتدار، و توصیه هایی برای حفظ و تقویت آن پرداختند.

جلسه سوم این دوره، با عنوان مرام الاسلام توسط استاد حجت الاسلام سید مهدی موسوی ارائه شد. استاد موسوی ضمن انذار از تک انگاری پیرامون مطالعه شخصیت امام، به بیان یکی از موثرترین اندیشه ها یعنی آیت الله شاه آبادی در ذهن و اندیشه امام پرداختند. سپس کتاب شذرات المعارف معرفی و بررسی شد.

در جلسه چهار، حضرت استاد حجت الاسلام فلاح شیروانی به معرفی مکتب امام پرداختند. در ابتدا استاد به معرفی ابعاد گوناگون مکتب امام پرداختند. سپس اندیشه امام و پس از آن چهار نوع مواجهه پیروان امام در تبعیت از این مکتب و اندیشه بیان گردید.

و در روز دوم با عناوین عرفان اسلامی، اندیشه توحیدی و فلسفه اسلامی برگزار گردید.
در بحث عرفان اسلامی از حضور حضرت استاد آیت الله سید یدالله یزدان پناه استفاده شد. ایشان مقدمتا ضمن بیان این که اساسا عارف دغدغه الله و وصول الی الله دارد، به موضوع عرفان پرداختند. پس از آن نگاهی به تاریخچه شکل گیری عرفان عملی و عرفان نظری بر اساس طریقت و حقیقت داشتند و اشاره ای به کتبی که دروس حوزه شدند و حافظه مشترک علما را شکل دادند. در مقدمه دوم به جایگاه عقل و شریعت در عرفان پرداختند. سپس با ورود به بحثی در رابطه با امام خمینی، به تبیین این نکته پرداختند که امام فضای عرفانی را به صحنه اجتماع کشاند.

در اندیشه توحیدی، جناب استاد حجت الاسلام مهدیان ضمن بیان رابطه توحید با سایر شئون دین، به بیان دو مفهوم کلیدی جامعیت و حاکمیت در اندیشه توحیدی امام خمینی پرداختند.

جناب استاد حجت الاسلام علی فرحانی، ضمن توصیف ویژگی های خاص فلسفه صدرایی و روش ریاضی ورود به مباحث، به بیان مکتب فلسفی خاص امام خمینی و علامه طباطبایی پرداختند.

دوره آموزشی مدرسه معرفتی امام خمینی(ره)

دوره آموزشی مدرسه معرفتی امام خمینی به همت موسسه فرهنگ و تمدن توحیدی و با همکاری پژوهشکده تبلیغ و مطالعات اسلامی باقرالعلوم(ع) برگزار گردید.

اساتید دوره عبارتند از:

 • حجت الاسلام یزدان‌پناه
 • حجت الاسلام فلاح شیروانی
 • حجت الاسلام عالم‌زاده نوری
 • حجت الاسلام علی فرحانی
 • حجت الاسلام سیدعلی موسوی
 • حجت الاسلام مهدیان
 • حجت الاسلام سیدمهدی موسوی
 • حجت الاسلام باقری

این دوره به صورت فشرده در 4 روز از 28/01/98 لغایت 01/02/98 در مجتمع فرهنگی نور قم برگزار و سرفصل‌های زیر مورد استفاده پژوهشگران قرار گرفت:

 • مکتب امام
 • اندیشه‌ی توحیدی
 • فقه
 • فلسفه
 • عرفان
 • اخلاق
 • مرام الاسلام
 • اندیشه راهبردی
 • اقتدار تاریخی

گزارش روز اول

در روز اول دوره به چهار سر فصل زندگی و زمانه امام، اقتدار تاریخی، مرام الاسلام و مکتب امام پرداخته شد.

در بحث زندگی و زمانه امام خمینی، جناب استاد حجت الاسلام حمید باقری ضمن بیان نگاه مرسوم به تاریخ، به تبیین نوع مواجهه اسلامی با تاریخ پرداختند. سپس به بررسی تاریخ معاصر جهان، از شروع جنگ جهانی پرداخته شد.

در جلسه اقتدار تاریخی، جناب استاد حجت الاسلام و المسلمین فلاح شیروانی در ضمن پنج عنوان به شاخصه های اقتدار تاریخی مکتب امام پرداختند. ذیل سر پایایی انقلاب، آبشخورهای مدرسه معرفتی امام، مدرسه معرفتی امام خمینی، امتداد معرفتی و ضرورت امروز به بررسی علل این اقتدار، و توصیه هایی برای حفظ و تقویت آن پرداختند.

جلسه سوم این دوره، با عنوان مرام الاسلام توسط استاد حجت الاسلام سید مهدی موسوی ارائه شد. استاد موسوی ضمن انذار از تک انگاری پیرامون مطالعه شخصیت امام، به بیان یکی از موثرترین اندیشه ها یعنی آیت الله شاه آبادی در ذهن و اندیشه امام پرداختند. سپس کتاب شذرات المعارف معرفی و بررسی شد.

در جلسه چهار، حضرت استاد حجت الاسلام فلاح شیروانی به معرفی مکتب امام پرداختند. در ابتدا استاد به معرفی ابعاد گوناگون مکتب امام پرداختند. سپس اندیشه امام و پس از آن چهار نوع مواجهه پیروان امام در تبعیت از این مکتب و اندیشه بیان گردید.

گزارش روز دوم دوره

روز دوم با عناوین عرفان اسلامی، اندیشه توحیدی و فلسفه اسلامی برگزار گردید.

در بحث عرفان اسلامی از حضور حضرت استاد آیت الله سید یدالله یزدان پناه استفاده شد. ایشان مقدمتا ضمن بیان این که اساسا عارف دغدغه الله و وصول الی الله دارد، به موضوع عرفان پرداختند. پس از آن نگاهی به تاریخچه شکل گیری عرفان عملی و عرفان نظری بر اساس طریقت و حقیقت داشتند و اشاره ای به کتبی که دروس حوزه شدند و حافظه مشترک علما را شکل دادند. در مقدمه دوم به جایگاه عقل و شریعت در عرفان پرداختند. سپس با ورود به بحثی در رابطه با امام خمینی، به تبیین این نکته پرداختند که امام فضای عرفانی را به صحنه اجتماع کشاند.

در اندیشه توحیدی، جناب استاد حجت الاسلام مهدیان ضمن بیان رابطه توحید با سایر شئون دین، به بیان دو مفهوم کلیدی جامعیت و حاکمیت در اندیشه توحیدی امام خمینی پرداختند.

جناب استاد حجت الاسلام علی فرحانی، ضمن توصیف ویژگی های خاص فلسفه صدرایی و روش ریاضی ورود به مباحث، به بیان مکتب فلسفی خاص امام خمینی و علامه طباطبایی پرداختند.

گزارش روز سوم

در جلسه اول با موضوع اندیشه اجتماعی امام خمینی ره، استاد حجت الاسلام مهدیان به بررسی اندیشه اجتماعی حضرت امام و جایگاه مردم در آن پرداخت. ایشان ضمن تبیین اهمیت رشد و قیام مردم، تفاوت های مردم سالاری و دموکراسی بیان نموده و نظریه تعین بخش بودن رأی مردم در تئوری مردم سالاری دینی را تبیین کردند.

در جلسه دوم با موضوع اخلاق، استاد حجت الاسلام عالم زاده نوری ابتدا به معرفی مکاتب مختلف در اخلاق نظری پرداختند. در این بررسی روش هر مکتب بیان و کتب شاخص اخلاقی آن مکتب معرفی شد. سپس به نقد این مکاتب اخلاقی پرداختند که مهم ترین نقد این است که یا فقط اخلاق فردی را می پردازند و یا اگر به اخلاق اجتماعی هم می پردازند باز هم به اخلاق ارتباط فرد با بقیه افراد جامعه می پردازند، در حالی که نو آوری امام ارتقای اخلاق به لایه های چهارگانه زیر بوده است: 1. اخلاق اتباط فرد با جامعه بما هو جامعه 2. ارتباط فرد با آینده تاریخ (رسالت تاریخ) 3. ارتباط فرد با ولی (ولی فقیه یا ولی معصوم)4. ارتباط فرد با صنف خودش

در جلسه سوم با موضوع فقه؛ استاد حجت الاسلام سید علی موسوی ضمن بیان قرائت های غلط و ناقص از مکتب فقهی و اصولی امام خمینی، شاخصه های اصلی فقه امام خمینی را معرفی کردند. ایشان به تطورات فقه شیعه و مخصوصا اتفاقاتی که تحت تأثیر مشروطه برای فقه معاصر افتاده است، پرداختند و اثر شکست انقلاب مشروطه را در استعمار زده شدن فضای فقهی و اصولی نجف بیان فرمودند.

اشاره داشتند که این فقه از فروعات، به سمت اصول می رسد. در حالی که فقه امام علاوه بر این، با پشتوانه های نگاهای بنیادین فلسفی و عرفانی، فقهی از بالا به پایین نیز هست. همچنین فقه امام، عملگرا و عینی و در دل واقعیات اجتماعی است. در پایان روش خاص امام خمینی را با مورد کاوی کتاب ولایت فقیه امام نشان دادند و وجه تمایز آن با روش بقیه فقها در استنباط را بیان فرمودند.

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

ایده گفتار «لایه‌های حوادث اجتماعی»

ایده گفتار «لایه‌های حوادث اجتماعی»

ارائه دهنده: حجت الاسلام والمسلمین فلاح شیروانی زمان: سه‌شنبه 14 مرداد ساعت 17:15
به همت انتشارات باقرالعلوم علیه السلام: کتاب " اندیشه پشتیبان انقلاب اسلامی" منتشر شد.

به همت انتشارات باقرالعلوم علیه السلام: کتاب " اندیشه پشتیبان انقلاب اسلامی" منتشر شد.

در این کتاب قدرت نظام سلطه و دشواری مقابله با آن تحلیل می‌شود و ابتکار حضرت امام برای مقابله با آن مورد بررسی قرار می گیرد.

پر بازدیدترین ها

No image

سند حدیث معروف "الدهر أنزلنی ثم أنزلنی...

حجت الاسلام مهدی اسماعیلی مدیر گروه حدیث پژوهشکده در مورد سند حدیث معروف "الدهر أنزلنی ثم أنزلنی..." گفت: این سخن تا قرن دهم در هیچ یک از کتب روائی شیعی وجود ندارد.
فیش سخنرانی: دهه ولایت و امامت (قربان تا غدیر) با موضوع «ولایت‌مداری»

فیش سخنرانی: دهه ولایت و امامت (قربان تا غدیر) با موضوع «ولایت‌مداری»

بدانیم تا ولایتمدار نشویم امام زمانمان قيام نمی کنند؟ در زمانه ما شهدا درس ولایتمداری را به احسن وجه از قرآن و اهل بیت علیهم السلام آموختند...
دوره تربیت مدرس کتاب «انسان 250 ساله» برگزار می‌شود.

دوره تربیت مدرس کتاب «انسان 250 ساله» برگزار می‌شود.

کارگروه مکتب امام خمینی (رحمه الله علیه) پژوهشکده باقرالعلوم (علیه السلام) با همکاری مؤسسه صهبا برگزار می نماید: دوره تربیت مدرس کتاب انسان 250 ساله
Powered by TayaCMS