ابوموسى اشعرى

ابوموسى اشعرى

ابوموسى اشعرى [1]

ابوموسى اشعرى :

اسم او عبدالله بن قيس بن سليم بن حضّار بن حرب بن عامر [2] و نام مادرش ظبيه دختر وهب از قبيله ى عكّ بوده است او در مدينه مسلمان شد و در آن جا نيز از دنيا  رفت. عبدالله بن قيس به كنيه و اسم طايفه اش يعنى ابوموسى اشعرى معروف است. [3] از عبدالله بن بريده نقل شده است كه ابوموسى مردى كوتاه قامت، لاغر اندام و كوسه (يعنى مردى كه صورتش مو ندارد) بود. [4] او يمنى الاصل است كه به همراه اشعريان به مكه آمد و با سعيد بن عاص بن ـ اميه هم پيمان شد و سپس در مكه مسلمان شد و به حبشه هجرت كرد و وقتى پيامبر(صلى الله عليه وآله) در خيبر بود، با مهاجران به مدينه بازگشت. برخى گفته اند: او از مهاجرين به حبشه نبود و در ميان قريش هم پيمانى نداشت; لكن او در مكه ايمان آورد و پيش قومش برگشت و ماند تا او و عدّه اى از اشعرى ها نزد رسول خدا(صلى الله عليه وآله) آمدند و ورودشان به مدينه با بازگشت مهاجران حبشه توأم شد و بدين جهت گفته شده ابوموسى با مهاجران حبشه آمد. [5]

سایر محورهای مقاله :

  1. ابوموسى و تعيين تاريخ اسلامى
  2. ابوموسى و فتح اهواز
  3. بر كنارى ابوموسى از حكومت بصره
  4. ابوموسى و خلافت على(عليه السلام)
  5. ابوموسى و نامه ى اميرالمؤمنين(عليه السلام)
  6. سخنرانى حسن بن على(عليه السلام)در كوفه
  7. ابوموسى و ماجراى حكميت
  8. ابوموسى و عمروعاص در دومة جندل
  9. ابوموسى و ديگران
  10. ابوموسى و معاويه

[1]. محقق : جواد نعمتی .

[2]. الاستيعاب، ابن عبدالبر 3 : 98 و 4 : 1762; أسد الغابه، ابن اثير 3 : 263; الاصابه، ابن حجر 4 : 181; جمهرة انساب العرب، ابن حزم : 397; الانساب، سمعانى : 176 و 266 و موسوعة طبقات الفقهاء، سبحانى 1 : 181.

[3]. جمهرة انساب العرب،ابن حزم :397 ; الانساب، سمعانى : 176 و 266; الاستيعاب، ابن عبدالبر 3 : 980 و 4 : 1764 و موسوعة طبقات الفقهاء،سبحانى 1:181.

[4]. الاصابه، ابن حجر 4 : 181.

[5]. الاستيعاب، ابن عبدالبر 4 : 1763; اسد الغابه، ابن اثير 3 : 264; الاصابه، ابن حجر 4:181; موسوعة طبقات الفقهاء، سبحانى 1 : 181 و شرح نهج البلاغه، ابن ابى الحديد 13 : 313. ادامه مقاله در جلد سوم دایره المعارف صحابه

Powered by TayaCMS