بسته تبلیغی مبلغین سازمان اوقاف برای ماه محرم تولید شد.

این موضوعات را نیز بررسی کنید: