دومین وبینار از سلسه وبینارهای پژوهشکده باقرالعلوم (علیه السلام) با محوریت کرونا

این موضوعات را نیز بررسی کنید: