به همت پژوهشکده باقرالعلوم

کارگاه "تحلیل محتوای کیفی و کد گذاری دو مرحله ای" تجربه نگاری فرهنگی برگزار شد.

در راستای سلسله جلسات تجربه نگاری فرهنگی، کارگاه " تحلیل محتوای کیفی و کد گذاری دو مرحله ای" پنج شنبه 24 بهمن 1398در سالن جلسات پژوهشکده باقرالعلوم با حضور طلاب مشتاق برگزار شد.

به گزارش مدیریت ارتباطات و روابط عمومی پژوهشکده تبلیغ و مطالعات اسلامی، استاد اسدالهی، در راستای تحلیل محتوای کیفی و کد گذاری، به تشریح شیوه ها، مراحل و فرایند صحیح آن پرداختند.

شایان ذکر است جلسه بعدی این سلسله جلسات پنج شنبه 1 اسفند 98 با موضوع آشنایی با نرم افزار "مکس کیو" و آموزش "گزارش نویسی" برگزار خواهد شد.