دومین وبینار از سلسه وبینارهای پژوهشکده باقرالعلوم (علیه السلام) با محوریت کرونا