به گزارش مدیریت ارتباطات و روابط عمومی پژوهشکده تبلیغ و مطالعات اسلامی، جلسه توجیهی تجربه‌نگاری فرهنگی روز دوشنبه ۱۵ اردیبهشت به صورت مجازی برگزار شد.

در این جلسه دکتر مجید مبینی مدیر کارگروه تجربه نگاری فرهنگی،‌ به مرور مباحث ذیل پرداخت:

  • چیستی تجربه‌نگاری فرهنگی
  • چگونگی نگارش تجربه‌نگاری
  • فازها ی پژوهشی و ترویجی
  • سوژه‌یابی

شایان ذکر است در ادامه این جلسه، پژوهشگران پرسش های خود را مطرح نمودند.