رودخانه ماهی و نهنگ روایتی دراماتیک از حضور جهادی طلاب

این موضوعات را نیز بررسی کنید: