به همت پژوهشکده تبلیغ و مطالعات اسلامی نشست " لایه های حوادث اجتماعی" برگزار شد

این موضوعات را نیز بررسی کنید: