جلسه کارگروه تجربه نگاری فرهنگی پژوهشکده باقرالعلوم(ع) و معاونت تهذیب حوزه های علمیه برگزار شد.

🔹در این جلسه، حجت الاسلام و المسلمین #عبداللهی از مدیران معاونت تهذیب حوزه، به معرفی زمینه های موجود در عرصه تربیتی برای ثبت تجارب فرهنگی و تاثیر پژوهش های تجربه نگارانه در ارتقای سطح تربیتی جامعه پرداخت.

🔹در بخش دیگری از جلسه، معاون پژوهشی پژوهشکده باقرالعلوم(ع) و مدیر کارگروه تجربه نگاری، به تشریح ابعاد فعالیت کارگروه و زمینه های موجود برای همکاری مشترک پرداختند.

🔹 معرفی موفق ترین اساتید حوزوی موثر در امر تربیت از سوی معاونت تهذیب، از مصوبات این جلسه بود.