دین مبین اسلام به جهت جامعیتی که دارد، علاوه بر توجه به شئونات مختلف فردی و اجتماعی آحاد جامعه، به تنظیم نظام اقتصادی آنها و رفع احتیاجات حکومت اسلامی توجه و اهتمام ویژه ای نموده است.

شارع مقدس در این راستا مواردی از قبیل زکات، انفال، مالیات و خمس را به عنوان منابع درآمد مالی برای حکومت و فقرزدایی از فقراء در نظر گرفته است. از آن منابع مالی، زکات، و مالیات می باشند که جزو اموال عمومی بوده و در جهت رفع نیاز های حکومت و جامعه در ابعاد مختلف و همچنین زدودن فقرای غیر سادات استفاده می شود.

خمس یکی از مباحث مهم احکام است که آثار ادای درست و به موقع آن در همه عرصه های زندگی تبلور دارد. علاوه بر این که پرداخت صحیح و به هنگام آن در بعد اقتصادی زندگی تأثیر گذار است ادای خمس در دست یابی به حیات طیبه مؤمن را کمک می کند. همچین زمینه غفران و جلب عنایات الهی را در طول زندگی دنیوی و اُخروی به دنبال دارد.

کتاب حاضر در خصوص خمس و مباحث آن بر اساس دلایل قرآنی و روایی با رویکرد کتاب تحریرالوسیله حضرت آیت الله امام خمینی (ره) تهیه و جمع آوری شده است.

 در این اثر ابتدا خمس را تعریف و اهمیت آن یادآوری و ادله اقامه وجوب خمس را با توجه به آیه خمس و روایات وارد شده از ائمه معصومین (علیهم‌السلام) مورد تبیین قرار می‌دهد. در ادامه نگارنده موارد وجوب خمس را در غنائم جنگی، معادن، گنج، غواصی، درآمدهای کسب‌وکار، زمین و مال مخلوط به حرام از حیث احکام آن‌ها و فروعاتشان مورد بررسی قرار می دهد.

در پایان این نوشتار خمس را تقسیم بندگی نموده و سهم امام، ذوی القربی و ... را مشخص و مواردی را که خمس تعلق نمی‌گیرد را ذکر می‌نماید. مبحث انفعال و اقسام آن در این مجموعه از مباحث قابل تأمّل به‌حساب می‌آید.

این مکتوب در 184 صفحه به قلم حجت الاسلام و المسلمین عبدالله شامی زاده توسط انتشارات باقرالعلوم علیه السلام به زیور طبع آراسته شده است.