نشست سلفیه و چالش سازمان تروریستی تکفیری داعش برگزار می‌شود

این موضوعات را نیز بررسی کنید: